29.11 - 29.11.2020

Østerdalen Elghundklubb

BIR - Best i rase
Zico Av Tallo
Katalog: 0033
Eier:

Øystein Brekkum
Norge

Oppdretter:

Ralf D Campbell
Norge

BIM - Best i motsatt kjønn
Wirma
Katalog: 0089
Eier:

Ida Steihaug
Norge

Oppdretter:

Ida Steihaug, Dahlstrøen Bojan
Norge

Hanner
Juniorklasse Berge, Karl Eddie
Plassering Katalog
1 EX CK 1.BHK BIR 0033  Kritikk Zico Av Tallo
11mnd . bra kjønnspreg. gode prop. maskulint skåret hode , velplasserte øyne, godt ansatt aning store ører, god hals, og manke. stabil og spenstig rygg. velansatt godt ringet hale, kryss med god bredde, lengde og helning, godt forbryst for sin alder, utm substans i kropp og benstamme, harmonisk vinklet. utm poter. beveger seg stabilt med sterke steg-. Utm lårbredde, bnra selemerke, tett fin ull god dekkhår. arbeidsvillig temperament
Eier

Øystein Brekkum
Norge

Oppdretter
Ralf D Campbell
Norge

2 EX CK 4.BHK 0036  Kritikk Solan Av Raudberget
10 mnd, tydelig kjønnspreg, utm proposjoner, maskulint velskåret hode, god maske, velansatte mørke øyne. velplasserte ører av fin størrelse, sterk hals med god reisning. sterk og spenstig rygg, kryss med god bredde, lengde og helning, velansatt ringet hale, bra forbryst, utm prop i kropp. utm poter, harmonsik vinklet. bbevger seg stabilt, med enorm kraft og utm steglengde. bra selemerke,tett fin ull, god dekkpels. herlig temp.
Eier

Nicolas Lopez
Norge

Oppdretter
Ivar Kveum, Flatmoen Ann Kristin, Kveum Hege
Norge

3 EX 0032  Kritikk Heggbrenna's Arne
17 mnd, med tydelig kjønnspreg. av korrekte proposjoner meget kraftfult hode, aning runde og velplasserte øyne,. velansatte , aning store ører. tydelig maske, sterk hals med god reisning . god manke spenstig rygg. velansatt hale som er godt ringet, kryss med god bredde, lengde og helning. utm substans i kropp og benstamme, bra poter, harmonisk moderat vinklet. kan få litt bedre forbryst. bev seg aning ustabilt bak med god steglengde, tett fin pels. tydelig selemerke, trivelig arbeidsvillig temperament .
Eier

Hege Henningsen
Norge

Oppdretter
Hege Henningsen
Norge

4 EX 0031  Kritikk Kålifjell's Kasper
10 mnd, tydelig kjønnspreg. maskulint velskåret hode, velplasserte øyne, med god farge. velansatte , for dagen store ører. utm kraftfull hals, god manke. spenstig rygg, velansatt godt ringet hale. kryss med ok lengde, og helning. god bredde, god harmoni mellom substans, kropp og ben. bra poter. beveger seg med noe kort steg bak ok fram. ok stabilitet, bra selemerke, bra ull og utm dekkhår. stødig og trivelig temperament.
Eier

Torstein Rørstad
Norge

Oppdretter
Henning Brekke
Norge

VG 0030  Kritikk Tim
9 mnd i dag. tydelig kjønnspreg, kraftfult hode, ok maske, velansatte store ører. sterk hals av god lengde, tydelig manke, noe overbygd i sin overlinje, velansatt godt ringet hale, kryss med god bredde, ok helning og lengde. bra forbryst for sin alder. utm substans i kropp og benstamme, Gode poter. aning lang i lendeparti. harmonisk moderat vinklet. beveger seg for dagen for ustabilt i sin bakpart. men har god steglengde. bra selemerke, god tett ull og god dekkpels, arbeidsvillig temperament.
Eier

Vegard Bekkevold
Norge

Oppdretter
Åge Bekkevold
Norge

VG 0034  Kritikk Koimyra's Gregers
11 mnd gammel hann som fortsatt er litt valpete., maskulint utrykk, velplasserte øyne. ok maske. vel ansatte ører som for dagen er litt store. hals av god lengde. spenstig rygg som for dagen er noe overbygd, velansatt godt ringet hale, bra forbryst for alder, kunne ha noe strammere poter, kropp i utvikling, som mangler litt substans i dag. meget godt viunklet fram , moderat vinklet bak, beveger seg med bra stabilitet, utm steglengde. bra pelsstruktur , litt tynn i ull. Herlig temperament.
Eier

Jan Birger Holth
Norge

Oppdretter
Roger Seigerud
Norge

VG 0035  Kritikk Rae Ruggen
9 mnd . som fortsatt er i utvikling, Fin høyde. bra proposjoner. velplasserte aning runde øyne. ok maske. aning bredt ansatte ører av utm størrelse, utm hals,spenstig rygg, velansatt godt ringet hale, kryss med god lengde, bredde og helning, harminisk forhold mellom kropp og benstamme, utm poter, brede lår, Godt forbryst for sin alder, har i dag staile mellomhender, og koder nesten over. harmonisk vinklet beveger seg stabilt med god steglengde. tydelig selemerke. tett fin ull utm dekkpels. fantastisk temperament,
Eier

Erik Tømte
Norge

Oppdretter
Rein Anders Ekrem
Norge

Unghundklasse Berge, Karl Eddie
Plassering Katalog
1 EX CK 3.BHK 0038  Kritikk Tico
17 mnd. med gode proposjoner, velskåret hode mørke øyne, velansatte ører av god størrelse, bra maske, sterk hals, spenstig rygg, velansatt og godt ringet hale, kryss med utm helningm bredde og lengde. kan få litt bedre forbryst, ok substans i kropp og benstamme for sin alder, bra poter, harmonisk vinket. beveger seg stabilt med utm steglengde. ok ull, bra dekkpels, tydelig selemerke, Ungdommelig gemytt.
Eier

Leif Langodden
Norge

Oppdretter
Ida Steihaug, Dahlstrøen Bojan
Norge

2 EX 0040  Kritikk Hjortlias Birk
snart 2 år, meget mørktegnet i sitt hode med sin maske, noe runde øyne. velplasserte aning store ører. sterk hals med god reisning, god manke, spenstig rygg, velansatt godt ringet hale. kryss med utm bredde, lengde og helning. kunne ha bedre forbryst. god substans i kropp og ben. bra poter fram , men kunne vært noe bedre bak, og aning flatere, harmonisk vinklet , beger seg stabilt med utm steglengde, bra farge. ok selemerke. stabilt temperament.
Eier

Axel Tobias Sanderud
Norge

Oppdretter
Noralf Torjul, Torjul Aina
Norge

3 EX 0039  Kritikk N-j Timon
17 mnd , med utm proposjoner, maskulint hode og utrykk, ok maske, utm øyne, velplasserte ører av god størrelse, god hals, spenstig stram rygg, velansatt godt ringet hale, kan få litt bedre forbryst utm harmoni i substans mellom kropp og ben. utm poter, harmonisk vinklet, beveger seg stabilt med god steglengde. Litt uryddig farge, bra selemerke tett ull, litt lange men gode dekkhår, litt utålmodig , men arbeidsvillig temperament,
Eier

Gaute Ingebrigtsen
Norge

Oppdretter
Jon Sigurd Leine
Norge

VG 0041  Kritikk Sako
15 mnd . fin størrelse, maskulint skåret hode, med noe hardt utrykk.kunne vært bedre maske, mørke velplasserte øyne. noe bredt ansatt og store ører. Bra hals og tydelig manke. kunne vært strammere i sin rygg, velansatt , men noe løst ringet hale, ok forbryst, bra substans i kropp nog ben, gode poter, harmonisk moderat vinklet,. beveger seg stabilt med god steglengde, litt tynn ull , ok dekkpels som er noe myk. ok selemerke. bra temoperament
Eier

Siri-lill Moen
Norge

Oppdretter
Vegar Hagen
Norge

G 0037  Kritikk Kp- Tero
17 mnd, med bra kjønnspreg, utm stnuteparti, skalle som fortsatt skal bli sterkere og bredere, velplasserte øyne, aning vidt ansatte ører. av ok størrelse, god hals, overlinje som skulle vært noe strammere og rettere, velansatt godt ringet hale, kryss som er noe smalt, med god lengde, ok helning, noe framskutt front og stail overarm, skal fortsatt få bedre substans i kroppen , aning lang i lendeparti. bra lårmusklatur, ok poter. moderat vinklet bak, beveger seg ustabilt og med kort steg i sin front , bra bak, har for dagen litt tynn ull , bra dekk pels, Kan godt roe ned sitt ungdommelige temperament.
Eier

Anders Budal Jr
Norge

Oppdretter
Rune Hemli
Norge

Brukshundklasse Berge, Karl Eddie
Plassering Katalog
VG 0042  Kritikk Seterlia's Teto
2, 5 år med tydelig kjønnspreg. veldig maskulint hode og utrykk, aning lyse øyne. God maske,. Noe store og vidstilte ører., utm hals, tydelig manke, spenstig rygg, velansatt og godt ringet hale , godt forbryst, god subbstans i kropp og ben,. utm lårmusklatur. sterke poter, aning lang i lendeparti. ok selemerke. kunne vært noe mere stabil i sin overlinje stående. litt tynn i ull, bra dekkpels, behalgelig våkent temperament.
Eier

Tore Hartz
Norge

Oppdretter
Cato Flatner, Flatner Frank
Norge

1 EX CK 2.BHK CERT 0054  Kritikk Snoop-dogg
1, 5 år gammel hann med tydelig kjønnspreg. Velplasserte aning runde øyne. god maske, velansatte aning store ører. sterk hals , tydelig maske.spenstig rygg, velansatt ringet hale. Kryss med utm bredde , lengde og helning. bra forbryst , substans i kropp og benstamme for sin alder. utm poter. Harnonisk moderat vinklet, beveger seg med god stabilitet utm steglengde. utm uyll og dekkpels
Eier

Vebjørn Trøan Lillebo
Norge

Oppdretter
Inger Merete Rønning
Norge

2 EX CK R.CERT 0051  Kritikk On Hunter
19 mnd. velskåret ungdommelig utrykk. ok maske, velplasserte øyne, godt ansatte ører av ok størrelse, god hals, spenstig rygg, velansatt giodt ringet hale, kryss med utm lengde og helning, bra bredde. Godt forbryst. utm subbstans i kropp og benstamme for sin alder. harmonsik moderat vinklet., beveger seg med gid stabilitet og utm steglengde, aning avrøytet ull , gode dekkhår, våkent arbeidsvillig temperament,
Eier

Marius Lundby
Norge

Oppdretter
Ola Narverud
Norge

3 EX 0050  Kritikk N-j Fram
17 mnd, utm propsjoner, maskulint velskåret hode, velplasserte mørke øyne . tydelig maske. velansatte ører av fin størrelse. sterk hals, spenstig stabil rygg, velansatt godt runget hale, skal få bedre forbryst. god subbstans i krropp og ben. utm poter, harmonisk moderat vinklet. beveger seg stabilt med god steglengde tett fin underukll, tm dekkpels, tydelig selemerke, ungdommelig temperament. er litt utålmodig.
Eier

Ole Harald Løvenskjold Kveseth
Norge

Oppdretter
Jon Sigurd Leine
Norge

4 EX 0046  Kritikk On Mjølner
19 mnd. tydelig kjønnspreg, velskåret hode, velplasserte øyne, Velformet skalle som kan bli sterjkere, velansatte ører av fun størrelse. god hals. Spenstig stram rygg. Tydelig manke. Velansatt og godtringet hale. kryss med utm lengde m bredde og helning,. har for sin alder god substans i kropp og ben. utm lårbredde., utm poter, harmonsik moderat vinklet. beveger seg stabilt, med utm steglengde. uten å bruke energi forgjeves. Tydelig selemerke. aning tynn ull. bra dekkpels. utm temperament.
Eier

Tor Klokseth
Norge

Oppdretter
Ola Narverud
Norge

EX 0045  Kritikk Storm
2, 5 år, bra proposjoner, manskulint skåret hode. kunne ha litt tydeligere stopp- velansatte , aning store ører. tydelig manke, spenstig rygg, velansatt giodt runget hale,. kryss med god lengde, bredde og helning,. godt forbryst. god subbstans i kropp og ben. Bra poter. Harmonisk moderat vinklet,. beveger seg stabilt med god steglengde., bra selemerke tett fin ull ok dekkpels. arbeidsvillig stødig temperament.
Eier

Morten Kvisler
Norge

Oppdretter
Jahn Steinar Oraug
Norge

EX 0047  Kritikk On Varg
19 mnd. bra kjønnspreg. velskåret og maskulint hode for sin alder, utm snuteparti. velplasserte øyne, korr ansatte ører , kan bli litt sterkere i sin skalle.God hals , spenstig stabil rygg, velansatt hale som kunne holdes strammere i bevegelse, bra substans i kropp og ben for sin alder., ok poter, harmonisk moderat vinklet., beveger seg med god steglengde. litt tynn i ull, bra dekk hår, godt selemerke, stødig trivelig temperament,.
Eier

Tomas Lande
Norge

Oppdretter
Ola Narverud
Norge

EX 0052  Kritikk Hjortlias Mikro-m
2, 5 år gammel hann med gode proposjoner. karft fult hode med tydelig kjønnspreg, aning runde øyne. tydelig maske,. velplasserte ører med god størrelse., sterk hals tydelig manke.stram rygg, velansatt godt ringet hale, kunne ha bedre forbryst for sin alder, utm subbstans i kropp og benstamme. harmonisk vinklet. sterke poter og lår, beveger seg med mye kraft og god steglengde. tett ull og gode dekkhår. bra selemerke stødig temperament.
Eier

Per Morten Bangen
Norge

Oppdretter
Noralf Torjul, Torjul Aina
Norge

G 0048  Kritikk Ante Av Kvernenget
2,5 år gammel hannhund, kraftig helhet. sterkt snuteparti ok maske, litt for fremtredende panne, noe vidstilte ører av god størrelse. kraftig hals av ok lengde, spdenstig rygg som kunne vært rettere, karper noe stående og gående,kryss av god bredde , men som er for kort og faller for mye. noe lavt ansatt hale som kunne vært strammere. utm subbstans i kropp og benstamme., sterke poter, moderat vinklet. beveger seg aning utsbailt og noe kort steg bak. tett fin ull. bra dekkpels, stødig behagelig temperament.
Eier

Norvald Aas Solvang
Norge

Oppdretter
Ove Horten
Norge

G 0049  Kritikk Loke
3 år, med bra proposjoner, velskåret hode som kunne vært aning kraftigere for sin alder. tydelig MASKE, VELPLASSERTE MØRKE ØYNE. VELANSATTE ØRER AV GOD STØRRELSE. utmerket hals, tydelig manke. spenstig rygg velansatt godt ringet hale, kryss som er for kort og for fallende og smalt. skulle he bedre forbryst for sin alder, kunne ønske bedre substans i kropp og benstamme, utm poter, harmonisk moderat vinklet . beveger seg utsabilt og smalt bak, samt med for kort steg sett fra siden. bra selemerke. litt avrøytet av sin underull , god dekkpels, meget tilgjengelig ig trivelig temperament,.
Eier

John Erik Vestad
Norge

Oppdretter
Rune Hemli
Norge

S 0053  Kritikk Balto
7 år gamnmel hann, med bra proposjoner, skulle ha mye bedre kjønnspreg. har utrykk og substans for en tispe, mørke velplasserte øyne. skulle ha bede maske, aning vidstilte ører. noe kort, aning smal hals, rett rygg, ok ansatt og godt ringet , kort og noe fallende kryss. , tilstrekkelig forbryst. harmonsik noe knapt vinklet. Beveger seg noe ustabilt både fram og bak , med kort steg. bra ull. litt myke dekkhår.
Eier

Martine Simensen
Norge

Oppdretter
Almar Martinsen
Norge

Åpenklasse Berge, Karl Eddie
Plassering Katalog
G 0043  Kritikk Basse
3 år, som kunne ha et ebdre maskulint utrykk, noe runde øyne ,aning glidende stopp, Litt vidt plasserte ører av fin størrelse. kunne ha noe sterkere underkjeve utm hals, bra manke, stabil rygg, velansatt godt ringet hale, kryss med ok bredde og helning. utm lengde på krysset. kunne ha bedre forbryst , aning stailoverarm , bra substans i kropp ok ben. aning flate poter som spriker litt mye bak, beveger seg noe ustabilt med god steglengde. tydelig selemerke, tett ull god dekkpels. behagelig temperament,
Eier

Terje Samuelshaug
Norge

Oppdretter
Ketil Gjermundshaug
Norge

CNBJ Kan ikke bedømmes 0044  Kritikk Snapp
2, 5 år, med tydelig kjønnspreg,. maskulint skåret hode, mørke velplasserte øyne, for vidt ansatte ører av fin størrelse, kunne he bedre maske, utmerket hals, tydelig manke, spenstig rygg. noe lavt ansatt med godt ringet hale, bra forbryst, utm substans i kropp og benstamme, utm, poter. utm lår, beger seg ustabilt med tidvis halting, og veksling mellom pass og trav . utm tett ull, og dekkpels, typisk elghundtemperment. Premiegrad grunnet bevegelsesmønster.
Eier

Tommy Stormoen
Norge

Oppdretter
Tommy Stormoen
Norge

Tisper
Juniorklasse Berge, Karl Eddie
Plassering Katalog
1 EX CK 2.BTK 0064  Kritikk Pia
9 mnd, med femi helhet, velskåpret hode med herlig utrykk. mørke velplasserte øyne. utm maske, velplasserte øyne med ok størrelse, Ok hals, god manke, spenstig rygg. velplassert , velbåret hale, godt ringet hale. Kryss med god bredde utm lengde og helning,. bra forbryst. harmonisk forhold ti lsubstans mellom kropp og benstamme. korr moderat vnklet. beveger seg med god stailitet og utm steglengde., god ull. ut dekkpels, bra selemerke . trivelig temperament.,
Eier

Roar Kvilvang
Norge

Oppdretter
Jørund Håvard Askje
Norge

2 EX CK 0060  Kritikk Heggbrenna's Astrid
17 mnd, feminin helhet, velskåret hode. velplasserte øyne bra maske, velansatte ører av ok størrelse. bra hals, spensgtig rygg. vaansatt godt ringet hale, bra forbryst. harmonisk subbstans i kropp og benstamme. ok poter, tydelig og utm lårmusklatur. harmonsik modert vinklet, aning lang i lendeparti. beveger seg med god steglengde. ok selemerke, tett ull. bra dekkpels., behagelig temperament.
Eier

Hege Henningsen
Norge

Oppdretter
Hege Henningsen
Norge

3 EX CK 0063  Kritikk V.n-vilma
9 mnd. utm proposjoner, femi skåret hode velplasserte øyne. utm maske, velansatte ører av fin størrelse, sterk hals, tydelig manke, spenstig rygg, velansatt godt ringet hale, kryss med utm bredde, lengde og helning. utm substans i kropp og benstamme. sterke poter,. harmonisk moderat vinklet. beveger seg med bra stabilitet og utm stegløengde. tett super ull, værbestandig dekkpels. utm selemerke. herlig a. arbeidsvilig tempermebt,
Eier

Olaug Andrea Smedsrud
Norge

Oppdretter
Vegar Nordli
Norge

4 EX 0059  Kritikk Arja Av Raudberget
10 mnd. med utm proposjoner, velskåret hode, aning runde og lyse øyne. bra make, velplasserte aning store ører. sterk hals, tydelig manke. spenstig rygg velansatt godt ringet hale,Kryss med god lengde, helning og bredde. utm forbryst. substansfukl kropp og benstamme, sterke poter, harmoniask vinklet. bbeveger seg med ok stabilitet,. giod steglengde, tett fin underull, prima dekkpels. godt selemerke, triveliog arbeidsvillig temperament,
Eier

Geir Bakkum
Norge

Oppdretter
Ivar Kveum, Flatmoen Ann Kristin, Kveum Hege
Norge

EX 0055  Kritikk Tinka
9 mnd i dag. feminin aning langstrakt helhet. Velplasserte øyne. god maske, velansatte ører av fiun størrelse, god hals og manke, spenstig rygg. ok ansatt, velringet hale, kryss med god lengde og helning ok bredde. harmonisk substans i kropp og ben. bra poter, aning lang i lendeparti bra lår, harmonisk moderat vinklet. Beveger seg aning ustabilt.med ok steglengde. tett ull, utm dekkpels. bra selemerke. behagelig og trivelig temperament.
Eier

Helge Wennberg
Norge

Oppdretter
Åge Bekkevold
Norge

EX 0057  Kritikk Ayla Av Raudberget
10 mnd, velskåret hode med femi utrykk. velplasserte øyne, god maske, velansatte , aning store ører. utm hals. spenstig rygg. velansatt godt ringet hale, bra forbryst. god substans i kropp og benstamme for sin alder,. aning lang i lenden, utm lår. harmonisk vinklet beveger seg med ok stabilitet. utm steglengde. tett fin ull, tydelig selemerke og utm dekkpels. herlig trivelig temperament.
Eier

Håvard Strandlien
Norge

Oppdretter
Ivar Kveum, Kveum Hege, Flatmoen Ann Kristin
Norge

EX 0061  Kritikk Aika
9 mnd. feminin helhet. velskåret hode, velplasserte øyne med korrekt form. gid maske,. velansatte ører som er litt store for dagen. utm hals, spenstig rygg. velansatt godt ringet hale, kryss av utm bredde ok lengde. korr helning. bra forbryst. utm subbstans i kropp god benstamme. aning lang i lendeparti utm lårbredde. harmonisk vinklet. beveger seg stabilt m,ed god steglengde. tett / fin ull med god dekkpels, Trivelig arbeidsvillig temperament.
Eier

Kristoffer Mælen
Norge

Oppdretter
Aud Lillian Holøien Rye
Norge

EX 0065  Kritikk Losnabakken's M-a Alva
9,5 mnd, utm proposjoner femi hode. velplasserte aning runde øyne. god maske, velansatte ører . god hals spenstig rygg. velansatt giodt ringet hale kryss med ok bredde, korr lengde og helning. bra substans i kropp og benstamme, sterke poter, beveger seg med ok stabilitet, aning hasetrang,men med god steglengde. tett fin ull, utm dekkhår. bra selemerke., Meget trivelig temperament,
Eier

Lars Espen Steien
Norge

Oppdretter
Geir Langset, Langset Linn, Langset Berit
Norge

EX 0066  Kritikk Erliåsen's Luna
11 mnd. utm proposjoner., femi velskåret hode, aning runde øyne, god maske, velplasserte ører. av ok størrelse., terk hals, tydelig manke spenstig rygg. velansatt godt ringet hale, kryss med ok bredde,. korr lengde og helning. bra frobryst. utm subbs. i kropp og ben. sterke poter, harmonisk moderat vinklet, beveger seg stabilt med ut steglengde, tett ull , uytm dekkhår. tydelig selemerke. nydelig temperament.
Eier

Peder Langøien
Norge

Oppdretter
Peder Langøien
Norge

VG 0058  Kritikk Cerzi
9,5 mnd. feminin. velskåret hode, herlig utrykk. velplasserte øyne med ok farge. velansatte ører, av fin størrelse. bra hals og manke.spenstig rygg, velansatt godt ringet hale, bryst med god lengde m, bredde og helning . fint forbryst. god substans i kropp og ben for sin alder god poter,. aning lang i lendeparti. beveger seg stabilt med god steglengde., tett fin ull gode dekk hår. tydeligs selemerke., trivelig temperament. men er litt egenrådig / forsiktig.
Eier

Aud Lillian Holøien Rye
Norge

Oppdretter
Aud Lillian Holøien Rye
Norge

VG 0062  Kritikk Selma Av Raudberget
17 mnd, femi helhet, velskåret hode. velplasserte . aning runde øyne. aning vidstilte ører av fin størrelse. god hals, rett rygg, velansatt, godt ringet hale, kryss med god breddeog helning.krysset er en aning kort. bra forbryst, god substans i kropp og ben. bra poter aning lang i lenden,. bra lår, godt vinklet, beveger seg nope ustabilt bak . med ok steglengde. aning lang i lendepartiet, tett fin ull, utm pelsstruktur, godt selemerke, meget omgjengelig og trivelig temperament. herlig vesen.
Eier

Hege Kveum
Norge

Oppdretter
Ivar Kveum, Flatmoen Ann Kristin
Norge

VG 0067  Kritikk Rydland-zenta
16 mnd. bra proposjoner,. femi skåret hode, velplasserte øyne med korr form. ok farge. velansatte ører av fin størrelse,. sterk hals, ok stabiltet i overlinje. krysset er av utm bredde aning kort og litt fallende. aning lavt ansatt hale som er godt ringet. bra forbryst , god subs. i kropp og bentamme, goe poter, karper aning over leneparti stående og gående som også er en aning langt. Harmonisk, moderat vinklet . beveger seg med noe kort steg bak, god stabilitet. tett fin ull, bra dekkhår, utm selemerke. meget trivelig og omgjengelig temperament,
Eier

Steinar Ottershagen
Norge

Oppdretter
Asbjørn Flaat
Norge

G 0056  Kritikk Erliåsen's Zenta
11 mnd, feminint skåret hode, runde øyne, aning vidstilte ører, god maske, bra hals, spenstig rygg som karper noe både stående og gående. noe lavt ansatt hale som kunne vært bedre runget. kryss med bra bredde som er for kort og faller for mye. bra forbryst for alder, god substans for kropp og benstamme, harmonisk og noe knapt vinklet. gode poter beveger seg for ustabilt og med for kort steglengde. god ull og utm dekkpels.
Eier

Magne Egil Westum
Norge

Oppdretter
Peder Langøien
Norge

Unghundklasse Berge, Karl Eddie
Plassering Katalog
1 EX CK 0072  Kritikk Breheimens B-ami
19 mnd, femi helhet. velskåret hode, velplasserte og mørke øyne med korr form, velansatte aning store ører. utm maske, sterk hals, tydelig manke, spenstig rygg, velansatt godt ringet hale, kryss med god lengde,bredde og helning, kunne he noe bedre vinkel i mellomhånd,. ok poter, ok lengde i lendeparti. harmonisk substans i kropp og ben. korr moderat vinklet , beveger seg stabilt med god steglengde,. Bra ull utm dekkpels. herlig arbeidsvillig temperament,
Eier

Kjell Kruke
Norge

Oppdretter
Anna Bilstad, Bilstad Birgit
Norge

2 EX 0071  Kritikk Toya
2 år gammel. med litt kraftfult utrykk på grunn av kraftig snuteparti. Aning vidstilte øyne. velplasserte ører med god størrelse,god hals sterk manke, spenstig stram rygg. velbalansert og rundet hale, Kryss med bra bredde, lengde og helning, bra substans i kropp og ben, harmonisk vinklet, beveger seg stabilt med utm steglengde. tett ull bra dekkpels bra selemerke trivelig og omgjengelig temperament,
Eier

Skjalg Urset Dalseng
Norge

Oppdretter
Erlend Vingelen
Norge

VG 0069  Kritikk Zenta
18 mnd, femi utrykk kraftige kinn. velplasserte øyne god maske velplasserte ører som er en aning store,. god hals og manke, spenstyig rygg som karper noe aver lendeparti ståemde og gående. velansatt godt ringet hale.kryss med god bredde. som er en aning kort og kunne ha noe bedre lengde. tilstrekkelig forbryst. noe stil overarm, god substans i kropp og benstamme., gode poter,. harmonisk moderat vinklet . beveger seg stabilt med aning kort steglengde bak, tett ull og god dekkpels. bra selemerke. bra temperament.
Eier

Elin Elg Trøen
Norge

Oppdretter
Elin Elg Trøen
Norge

VG 0070  Kritikk Kakelldalen's A-troja
18 mnd gammel tispe, med femi helhet. ultrafemninint utrykk som blir skapt av et hode i utvikling , men noe runde og mørke øyne. og for vidstilte noe store ører. ok mask. spenstig rygg. velansatt godt ringet hale, god substans i kropp og noe lett benstamme, bra skulder , noe stail overarm, moderat vinklet bak, noe sprikende poter, beveger seg aning utsabilt. God steglengde. God ull bra dekkpels, tydelig selemerke. omgjengelig og koselig temperament.
Eier

Steffen Skaret
Norge

Oppdretter
Kim Svenning, Nilsen Siv Elin Bakken
Norge

IM Ikke møtt 0068  Kritikk Hunter
Eier

Stian Wilhelmsen
Norge

Oppdretter
Ellen Rusvik
Norge

IM Ikke møtt 0073  Kritikk Fia Av Raudberget
Eier

Ola Venn
Norge

Oppdretter
Ivar Kveum, Flatmoen Ann Kristin
Norge

Åpenklasse Berge, Karl Eddie
Plassering Katalog
1 EX CK 0074  Kritikk Tanja
1,5 år. velskåret hode. velplasserte øyne ok maske, velansatte storer ører. bra hals, tydelig manke, spenstig rygg, velansatt godt ringet hale, kryss med god lengde , bredde og helning. godt forbryst. harmonisk substans i kropp og ben. bra lår, Harmonsik moderat vinklet. beveger seg stabilt med god steglengde. tett ull ok dekkpels, utm selemerke. våkent temperament.
Eier

Øystein Rønningen
Norge

Oppdretter
Inger Merete Rønning
Norge

VG 0077  Kritikk Björnjägarens Pial Elgbjorg
2 år, bra proposjoner. velskåret hode, velplasserte mørke øyne med korr form sterkt snuteparti velskåret maske, velplasserte aning store ører. sterk hals tydelig manke , stram rygg, velplassert aning løst ringet hale,aning smalt kryss av utm lengde ok ok helning. aning fremskutt front, bra substans i kropp sterke poter noe knapt vinklet. beveger seg aning ustabilt fram og bak , med god steglengde fra siden. litt tynn i ull. god dekkpels,. bra selemerke. arbeisvillig herlig temperament,
Eier

Arve Olav Sæter
Norge

Oppdretter
Pär Frank
Sverige

G 0076  Kritikk Kolbyjagets Tia
4,5 år, bra proposjoner. for kraftfult skalle, bra snuteparti. mørke øyne. for vidt ansatte ører. som er litt store. bra hals, tydelig manke. stram rygg. velansatt hale, som kunne vært strammere ringet. kryss med god lengde, ok bredde korr helning. bra forbryst, meget subbstansfull kropp ok benstamme. aning lang i lendeparti. skal ikke bli mere vinklet. beveger seg noe ustabilt bak, men god steglengde sett fra siden. bra ull, god dekkpels. godt selemerke, arbeidsvillig.
Eier

Camilla Tomter
Norge

Oppdretter
Martin Rogstad Nilsen
Norge

S 0078  Kritikk Mira
2, 5 år, feminint utrykk, aning lyse velplasserte øyne, god maske, noe vidstilte store ører. noe kort hals, velansatt noe løst ringet hale, for smalt og aning kort kryss med god helning. alt for framskutt og stail front. ok substans i kropp og ben., er for opptrekt i sin buklinje, noe smale lår, knapt vinklet fram og bak. beveger seg utsbilt og med for kort steglengde,. tynn i ull og oK dekkpels. supertrivelig temperament.
Eier

Ståle Samuelshaug
Norge

Oppdretter
Ståle Samuelshaug, Samuelshaug Terje
Norge

Brukshundklasse Berge, Karl Eddie
Plassering Katalog
IM Ikke møtt 0075  Kritikk Lekåsen's Sita
3, 5 år. feminin sterk helhet, velksåret hode, ani g runde løyne som er velplasserte ,ok maske, velansatte årer av fin størrelse sterk hals, sterk manke, stram spenstig rygg. velansatt godt ringet hale. utm forbryst, substansfull kropp. sterk benstamme. gode poter og lår, harmoisk moderat vinklet, beveger seg, stabilt, med utm steglengde. tett kraftig ull, god dekkpels, happy herlig temp-
Eier

Rune Trøan
Norge

Oppdretter
Odd Ivar Rønningsgrind
Norge

1 EX CK 1.BTK CERT BIM 0089  Kritikk Wirma
19 mnd. utmerjet helhet. velskåret hode, velplasserte øyne vellansatte årer av utm størrelse, god maske. utm hals . tydelig manke. spenstig rygg. Veklansatt godt ringet hale, bra forbryst . utm harmoni i substans mellom kropp og benstamme. Harmonisk moderat viunklet. tett ull stri dekkpels arbeidsvillig trivelig temp
Eier

Ida Steihaug
Norge

Oppdretter
Ida Steihaug, Dahlstrøen Bojan
Norge

2 EX CK 3.BTK R.CERT 0082  Kritikk Vindmyras Myra
2, 5 år, femi helhet, herlig hode og utrykk, kunne ha en aning mørkere øyne, velansatte ører, av ok størrelse, sterk hals, tydelig manke,spenstig rygg. velansatt giodt ringet hale. aning smalt kryss med god helning og lengde. tilstrekkelig forbryst. utm substans i kropp og benstamme, aning lang i lendeparti. sterke poter og lår. beveger seg noe hasetrangt bak,med bra steglengde fra siden. skal ikke bli tyngre. prima ull og dekkpels, arbeisvillg herlig temperament.
Eier

Maren Hansen
Norge

Oppdretter
Bent O Gruehaugen, Grindvoll Anita
Norge

3 EX CK 4.BTK 0079  Kritikk Hjortlias Tanja
3, 5 år. feminin sterk helhet, velksåret hode, ani g runde løyne som er velplasserte ,ok maske, velansatte årer av fin størrelse sterk hals, sterk manke, stram spenstig rygg. velansatt godt ringet hale. utm forbryst, substansfull kropp. sterk benstamme. gode poter og lår, harmoisk moderat vinklet, beveger seg, stabilt, med utm steglengde. tett kraftig ull, god dekkpels, happy herlig temp-
Eier

John Smedbakken
Norge

Oppdretter
Noralf Torjul
Norge

4 EX CK 0081  Kritikk Hjortlias Hulda
2 år gammel tispe sterk helhet. velskåret hode, mørke øyne ok maske, velansatte aning store ører. utm hals og reisning tydelig manke. sterk rygg. velansatt godt ringet hale, ok forbryst. substansfull kropp . sterk benstamme,. gode poter og lår, harmonsik vuinklet. beveger seg aning marktrangt bak. men stabilt og med utm steglengde prima ull og dekkhår, tydelig selemerke. arbeiidsvillig herlig temperament
Eier

Ole-petter Bolli
Norge

Oppdretter
Noralf Torjul, Torjul Aina
Norge

EX 0083  Kritikk Kira
snart 2 år gammel tispe. velskåret hode. velplasserte øyne, med ok farge. noe store ok plasserte ører., ok maske. god hals tydelig manke, spenstig rygg, velansatt godt ringet hale, kryss emd bra bredde, lengde og helning, substansfull kropp og benstamme, sterke poter, moderat vinklet. , beveger seg med bra stabilitet og god steglengde. tett ull bra dekkpels , ok selemerke. trivelig temperament,
Eier

Erlend Vingelen
Norge

Oppdretter
Erlend Vingelen
Norge

EX 0088  Kritikk Skaidi
17 mnd gammel tispe, med utm proposjoner, skalle skal bli litt sterkere og utvikles litt mer, utm snute., velplsserte runde øyne. aning vidt ansatte ører av utm størrelse, god hals og tydelig manke. spenstig rygg, velansatt og godt ringet hale. God substans i kropp og ben. harmonisk noe knapt vinklet. beveger seg stabilt med god steglengde, utm ull og dekkpels. tydelig selemerke., arbeiodsvillig trivelig temperament.
Eier

Arnt Ketil Langmo
Norge

Oppdretter
Asbjørn Flaat
Norge

EX 0090  Kritikk Sølvrabbens Story
2 år, femi hode og utrykk, velplasserte mørke øyne, velansatte ører med fin størrelse god maske hals med utm reining tydelig MANKE, spenstig rygg. vellansatt godt ringet hale, harmonisk substans i kropp og benstamme. korr moderat vinklet. aning lang i lendeparti sterke poter. beveger seg stabilt med godt steglengde. tett ull utm dekkpels, godt selemerke, herlig temperament,.
Eier

Harald Grue
Norge

Oppdretter
Bjørn Grue, Grue Anne Mette Ruud
Norge

EX 0091  Kritikk Elgfinnerns Tussi
20 mnd . femi helhet, velskåret hode, velplasserte mørke øyne. velansatte noe vel store ører. god hals, rett rygg, som kan stabilliserers noe med alderen, velansatt ok ringet hale,. kryss med utmerket lengde og helning som er noe smalt,. skal fortsatt få mer substans.i sin kropp. ok poter harmioniske vinkler, beveger seg aning smalt, fram og bak, sett fra siden. aning avrøytet i ull, men utm dekkpels, herlig temperament.
Eier

Margit Lovise Solem
Norge

Oppdretter
Margit Lovise Solem
Norge

VG 0084  Kritikk Hera
3,5 år, femni helhet. utrykk forstyrres litt av vidstilte ører som har fin størrelse. velplasserte mørke øyne. ok hals, kraftig rygg, velansatt hale som kunne vært hardere ringet, aning framskutt front. god substans i kropp og ben. for staile mellomhender, aning knapt vinklet fram og bak beveger seg med ok stabilitet , men har litt for kort steglengde. super ull og dekkpels. ok selemerke. stødig trivelig temperament.
Eier

Kari Storli
Norge

Oppdretter
Anders Budal Jr, Budal Svein
Norge

VG 0085  Kritikk Engefloen's Anja
3 år, utmerjede proposjoner, velskåret hode, aning tydeligere stopp, velplasserte mørke løyne velansatte ører med ok størrelse. god hals, stabil rygg, velansatt og ringet hale,kryss med ok bredde utmerket lengde og helning. ok forbryst, god subbstans i kropp og ben, sterke poter og lår, harmonisk noe knapt vinklet. beveger seg aning hasetrangt bak, med godt steg sett fra siden,. tett ull stri dekkpels, ok selemerke. stødig trivelig temperament.
Eier

Stein Grue
Norge

Oppdretter
Audun Langtjernet Kregnes
Norge

VG 0086  Kritikk Tjelderåsen's Sk-zita
16 mnd . med tydelig kjønnspreg. velskåret hode , velplasserte øyne med ok farge, velansatte av utmerket størrelse, sterk hals, spenstig rygg, velansatt hale som kunne vært litt hardere ringet,. kryss som kunne vært litt bredere, faller en aning men av god lengde. bra forbryst, utm substans i kropp og benstamme,. sterke poter, harmonisk moderat vinklet, beveger seg noe ustabilt i sin bakpart for dagen, bra ull utm dekkpels, herlig temp.
Eier

Erik Jønland
Norge

Oppdretter
Kjell J Hermann, Hermann Sissel Kristin
Norge

VG 0087  Kritikk Tf Elgkampen's Alma
16 mnd . med vellskåret hode, velplasserte øyne med ok farge, god maske, aning vidstilte ører, sterk hals , tydelig manke, spenstig rygg som er noe overbygget for dagen. , vellkansatt ok ringet hale, kryss med ok bredde, god lengde og helning. godt forbryst. substansfull kropp og benstamme. sterkje poter, beveger seg. Bra fram kan strammes og bli litt bedre bak herlig omgjengelig temperament.
Eier

Terje Litzheim
Norge

Oppdretter
Tony Hageberg Kvåle
Norge

IM Ikke møtt 0080  Kritikk M-g Ivi
Eier

Beate Geitle
Norge

Oppdretter
Martin Hellestøl
Norge

Valper

BIR - Best i rase
Häljumbergets Boo
Katalog: 5014
Eier:

Anita Skedsmo
Norge

Oppdretter:

Leif Blom
Sverige

BIM - Best i motsatt kjønn
Briskebyens Junior
Katalog: 5007
Eier:

Arnt Sverre Simensen
Norge

Oppdretter:

John Smedbakken
Norge

Hanner
Valpeklasse 6-9 måneder Berge, Karl Eddie
Plassering Katalog
1 HP BIM 5007  Kritikk Briskebyens Junior
8 mnd , m,edherlig helhet.korr proposjoner, velskåret hode.velplasserte øyne. mørkeøyne. velansatte ørerav utm størrelse.utm maske. stekt hals medkorrreisning.spenstig rygg, vel ansatt godt ringet hale. kryss med utm lengde,bredde og helning.God skulder,aning steil overarm.utm substansi kropp og benstamme. Godt samlet poter. beveger seg med utmerket stegflengde.løfter litt fram. RTydelig selemerke. herlig pelsstruktur. meget behagelig temperament. Meget lovende.
Eier

Arnt Sverre Simensen
Norge

Oppdretter
John Smedbakken
Norge

2 HP 5008  Kritikk Sølvrabbens Dijk
8 mnd gammel hanne, med tydelig kjønnspreg. maskulint velsakåret hode. velplasserte mørke øyne, Velplasserte ørere medok størrelse. Sterk hals med god reisning. Spenstig stram rygg. Velansatt godt ringet hale. Harmonisk substras kropp.Gode haler.Harmonsikvinklet, Beveger seg stabilt med utm steglengde. Tydelig sele merke. Primapels, lovende. Behagelig og stødig temperament.
Eier

Bjørn Morønning
Norge

Oppdretter
Bjørn Grue, Grue Anne Mette Ruud
Norge

3 5012  Kritikk Brodern's Tico
8 mnd, med ok kjønnspreg. ok maske, velplasserte øyne, som kan mørkne litt, velplasserte aning store ører,. hode i utvikling. Bra hals, spenstig rygg, kryss av utm lengde. god helning. ok bredde. velansatt godt ringet hale. Harmonisk vinklet. ok poter. harmonisk noe lett substans i kropp og ben. Aning lang i lendeparti. bra selemerke, god pels, trivelig temperament.
Eier

Follstad, Per Olav
Norge

Oppdretter
Kjernsholen, Dag Olav & Kjernsholen, Tor Bjarne
Norge

4 5010  Kritikk Bergulvsetra's Aiko
8 mnd gammel hanne, med ok kjønnspreg. godt skåret hode, som er under utvikling. velplassertre, aning runde øyne som skal mørkne litt, velansatte ører av ok størrelse, bra hals. Spenstig rygg. aning godt ansatt , godt ringen hale, KJryss med ok bredde,. aning fallende og kort. Bra skulder, noe stail over arm. bra harmoni mellom kropp og benstamme. gode poter, godt vinklet bak, beveger seg noe utsabilt fram og tilbake, og noe kort steg sett fra siden. Tydelig selemerke og maske. bra pels. trivelig temperament.
Eier

Bjørn Løfsted Holter
Norge

Oppdretter
Kjell Inge Løvlund
Norge

5009  Kritikk Sølvrabbens Messi
8 mnd. Maskulint skåret hode. Velplasserte mørke øyne, balanserte noe store ører. Skall i utvikling.God maske. God hals. Ok stabilitet i rygg. Valansatt godt ringet hale, kryss med utm bredde,lengde, og helning. Aning flate poter. Bra selemerke.god pels, behagelig stabilt temperamenbt.
Eier

Lars Andreas Kvisle
Norge

Oppdretter
Bjørn Grue, Grue Anne Mette Ruud
Norge

5011  Kritikk Harry
7 mnd kraftfull hanne med tydelig kjønnspreg. Kraftfullt godt skåret hode. mørke velplasserte øyne, Velplasserte store ører. skalle i utvikling. Kraftfull hals med god reisning, Kunne vært noe mer stabil i sin overlinje, hale er godt ringet men slippes innimellom. Meget subtantisk kropp og benstamme, bra poter, aning lang i lenden. Beveger seg noe ustabilt, fram og bak og fra siden. bra selemerke. god pels struktur. stabilt temperament.
Eier

Kristoffer Flaa Sørensen
Norge

Oppdretter
Stein Grue
Norge

Tisper
Valpeklasse 4-6 måneder Berge, Karl Eddie
Plassering Katalog
1 HP BIR 5014  Kritikk Häljumbergets Boo
4 mnd feminin helhet, tydelig kjønnspreg, sett og velprop hode. med utm detaljer, veklansatte ører av uym størrelse, utm hals og reisning. spenstig rygg, velansatt ,. godt ringet hale, kryss med utm lengde, bredde og helning. Harmonisk forhold mellom kropp og benstamme. utm vinklet. korr prop. beveger seg stabilt med utm steglengde. tydelig selemerke , prima pels. herlig arbeidsvillig temperament, meget lovende.
Eier

Anita Skedsmo
Norge

Oppdretter
Leif Blom
Sverige

2 HP 5015  Kritikk Fia
4 mnd, velskåret feminint hode og utrykk. mørke velplasserte øyne. velansatte ører av fin størrelse, god hals, spenstig rygg.gfodt ringet hale, Kryss med hgod lengde , bredde og helning. harmonisk vinklet, herlig substans i kropp og benstamnme. godt vinklet , beveger seg stabilt med utm steglengde. tydelig selemerke. bra pekls, stabilt temperament. meget lovende.
Eier

Anita Stenhaug Samuelshaug
Norge

Oppdretter
Anita Stenhaug Samuelshaug
Norge

3 5013  Kritikk Bølsmarkas Diva
4 mnd gammel, søtt hode og utrykk, Tydelig maske, velansatte ører, av god størrelse. god hals, for alderen stabil overlinje, velansatt godt ringet hale, utm forhold mellom ben og kropp i sin substans, hermonisk vinklet, aning lang i lendeparti. beveger seg stabilt med god steglengde, Tydelig selemerke, bra pels, arbeidsvillig temperament.
Eier

Nygård, Vidar
Norge

Oppdretter
Nygård, Vidar & Nygård, Eva Berdal
Norge

4 5016  Kritikk Bølsmarkas Degaia
4 mnd gammel , tydelig kjønnspreg . feminint søtt utr , mørke øyne velansatte store ører,. bra hals spenstig rygg. godt ansatt og godt ringet hale, Kryss med god lengde og bredde og helning. Aning stail overarm. god subbstans i kropp og ben. bra vinklet bak. beveger seg med god steglendge. Aning lang i lendeparti. Ok selemerke, bra pels. bra temperament.
Eier

Nygård, Vidar
Norge

Oppdretter
Nygård, Vidar & Nygård, Eva Berdal
Norge

Valpeklasse 6-9 måneder Berge, Karl Eddie
Plassering Katalog
1 HP 5021  Kritikk Bergulvsetra's Enya
8 mnd gammel. feminint skåret hode . herlig utrykk velplasserte mørke øyne. Velsatte mørke ører av ut størrelse. utm hals, spenstig rygg, velansatt godt ringet hale. Harmonsik forhold mellom kropp og benstamme, gode poter. harmonisk vinklet. Aning lang i lendeparti. Beveger seg stabilt med utm steglengde. Prima pelsstruktur godt selemerke, megetvarbeidsvillig temperament, meget god jobb av handler.
Eier

Amund Bolstad
Norge

Oppdretter
Kjell Inge Løvlund
Norge

2 HP 5022  Kritikk Bergulvsetra's Raja
8 mnd. godt skåret hode, med mørke øyne, velansatte ører av god størrelse, god hals, stabil rygg, kryss med god lengde og helning, ok bredde. aning fremkutt front. utm harmoni mellom kropp og benstamme. gode poter. godt vinklet, beveger seg aning ustabilt , men med god steglengde, Godt selemerke, god pelsstruktur, behagelig arbeidsvillig temperament.
Eier

Per Jørgen Høye
Norge

Oppdretter
Kjell Inge Løvlund
Norge

3 5017  Kritikk Resteröds Pippi
8 mnd, feminint helhet, velplasserte mørke øyne, god maske. velansatte ører av ok størrelse, bra hals, spenstig rygg som kunne vært rettere. velansatt godt ringet hale, kryss med god lengde og helning, men som er noe smalt, frambena noe smalstilt, Harmonisk forhold mellom kropp og benstamme. beveger seg aning utsabilt, men med utm steglengde. utm poter , tydelig selemerke, behagelig og trivelig temperament.
Eier

Per Erik Hjelle
Norge

Oppdretter
Johan Bjurström
Sverige

4 5018  Kritikk Briskebyens Tipp
8 mnd, tydelig kjønnspreg, skal utvikles mere i sin skalle, tydelig maske, for runde noe bbekymringsfulle øyne, aning vidstilte ører av utm størrelse, bra hals, kunne vøært strammere i sin overlinje, velansatt godt ringet hale. Harmonisk forhold mellom kropp og benstamme, utm poter. Harmonsik vinklet. Beveger seg stabilt, med god steglengde., utm selemerke, prima pels struktur, korr prop. Er litt for bekymret i dag, trenger noe mere ringtrening.
Eier

Anita Skedsmo
Norge

Oppdretter
John Smedbakken
Norge

5020  Kritikk Dahlholmens Ultra
8 mnd, tydelig kjønnspreg., bra proposjoner, velskåret hode. tydelig maske, velplasserte øyne. litt glidende stopp, velplasserte ører av bra størrelse, god hals, spenstig rygg, kryss med god bredde som er en aning kort., ok helning. god skulder, aning stail overarm, god substans i kropp og benstamme bra poter. kunne med fordel ha bedre vinkler. Beveger seg aning ustabilt med noe kort steglengde, Prima pelsstruktur., Artig temperament.
Eier

Nils Nebylien
Norge

Oppdretter
Pär Dahl
Sverige

5023  Kritikk B.l Sari Av Jeskefjell
7 mnd gammel, hode under utvikling, feminint utrykk, velplasserte øyne, velansatte ører som brukes godt, men som er for dagen litt store. spenstig rygg. velansatt godt runget hale, aning stail overarm. god benstamme, ok poter. noe lang i lendeparti, beveger seg med utm steglengde . Noe løfter noe fram, eller god stabilitet, bra selemerke, god pels. trivelig temperament,
Eier

Ellen Rusvik
Norge

Oppdretter
Geir Helge Midtbøen, Midtbøen Anne Ragnhild, Vala Helene K, Vala Tom
Norge

IM Ikke møtt 5019  Kritikk Bergulvsetra's Freia
Eier

Anders Løvlund
Norge

Oppdretter
Kjell Inge Løvlund
Norge

Utviklet av: