14.02 - 14.02.2020

Norsk Kennel Klub

BIR - Best i rase
Undimoon Ophelia
Katalog: 1975
Eier:

Erja Warell
Sverige

Oppdretter:

Erja Warell, Thomas Warell
Sverige

BIM - Best i motsatt kjønn
Play A While Bang Bit För Bit
Katalog: 1932
Eier:

Randi Juliussen
Norge

Oppdretter:

Henrik Härling
Sverige

Hanner
Juniorklasse Juutilainen, Saija
Plassering Katalog
1 EX CK 1.BHK CERT Nordic Cert BIM 1932  Kritikk Play A While Bang Bit För Bit
10mnd. myckt vacker ung hanne. velutviklet. med herligt balanse. fin benstumme vinklor og tassor. maskulint hode vacker øyne og øror. lite djupskallen. bra bitt. i fin kondisjon. fin overlinje. os svans. rører seg med bra temerament og paralell. perfekt silouette. mycket lovende og sunn ung hanne
Eier

Randi Juliussen
Norge

Oppdretter
Henrik Härling
Sverige

2 EX CK 3.BHK 1933  Kritikk Xploring Come Rain Come Shine
9,5 mnd. velutviklet junoir med fin benstomme og tassor. vinklar i balanse. vacker hals og velvet over lenden. vacker hode og utrykk. fine ører og korrekt bitt. lite djupskallen. i fin kondisjon . korrekt svans. mycket trevligt attitude. rører seg paralellt. fin silouette.
Eier

Bjørg Foss
Norge

Oppdretter
Bjørg Foss
Norge

3 EX 1930  Kritikk Utzon's Qasim Dirty Dancing
13mnd. mycker vakker hanne. med fin kropp. og linjer. bra benstumme og tasser. behøver betre frambensvinkler. velvinket bakom. tilrektlig velvet overlinjen maskulint vackert hode og utrykk. fine ører bra bitt. rører seg paralellt med fin svans. bra steg fra siden. fin kondisjon
Eier

Opheim Marit Bjørningstad
Norge

Oppdretter
Jorunn Synnøve Jenssen, Syrdal Elisabeth, Jenssen Ivan
Norge

4 EX 1931  Kritikk Siprex Waldo
17mnd. ,myket vacker hnne. med fine linjer. korrekt brystkorg og benstumme og tasser. passend vinklor. lite rak over arm . fin hals og lendparti. bra hode og utrykk. korrekt bitt og små ører. fin svans. rører seg paralellt mycker vavker siluoett. lette steg. fin kondisjon . fin temperament,
Eier

Vibeke Naustan Kjeøy
Norge

Oppdretter
Berit Lena Grøtterud
Norge

VG 1929  Kritikk Emoticon The Black Dragon
10 mnd. større junior. mer fine linjer. bra benstumme og tasser. lovende brystkorg men minte ennu ferdig. før rak frambensvinklar. langt hode. behøver betre stopp. bra bitt. og utrykk og ører. fin svans. ennu valp etter bevegelser. bra overlinje. behøver tid at stabilisere. fin temperament fin kondisjon
Eier

Annelie Dahlbom
Sverige

Oppdretter
Jessica Bolander
Sverige

Unghundklasse Juutilainen, Saija
Plassering Katalog
1 EX CK 1937  Kritikk Villwhip's Dream Of Shottii
15mnd. mycket vacker ung hanne. fin baslsnse med kropp volum og eleganse. bra benstumme og vinkolr og tassor. bra hode og utrykk og bitt.fine ører. korrekt overlinje svans. lette rørelser. vacker siluette. i fin kondisjon . mycket sunn helhet
Eier

Randi Juliussen
Norge

Oppdretter
Mona Riberg, Juliussen Randi
Norge

2 EX CK 1934  Kritikk Suna Regens Flower's Archer
17mnd. velkropped ung hanne med vackre lange linjer. vacket hode og utrykk. fine øyne og ører., bra bitt. typiske tasser og benstumme. lite overvinklet bakom. behøver lugne seg. fin kondisjon. lettte paralelle rørelser. vacker silouette. skal anvende hasor betre i silouette.
Eier

Kirsten J Landsverk
Norge

Oppdretter
Christina Hagenes
Norge

3 EX 1935  Kritikk Cantate Domino Pavarotti
23mnd. velkropped maskulin ung hanne med sterke benstumme og tasar. vinkler i balanse. maskulint hode og utrykk. fine øyne og ører. bra bitt. lite grovskallet. velboren høgt ansett svans. rølrer seg paralellt passende steg lengde fra side med velv overlinje.
Eier

Kirsten Weltzin
Norge

Oppdretter
Guro Haaland
Norge

4 EX 1936  Kritikk Suna Regens Fica's Bob
1,5 år. velkropped hanne med sterke benstumme tassr og forbryst. vra vinkolr. bra hide utrykk og bitt. fine øre. lite grovskallet. nese parti skal være betre utfylt. lite for flat overlinje. velbåret svans . ennu løs i fronten. behøver tid at stabilisere. tilregteligt elegant helhet. fin temperament.
Eier

Heidi Kals
Norge

Oppdretter
Christina Hagenes
Norge

Åpenklasse Juutilainen, Saija
Plassering Katalog
1 EX CK 2.BHK R.CERT R.Nordic Cert 1940  Kritikk Siprex Trygve
3 år. vacker hanne med fine linjer. mycket fin balanse. btra benstumme tassr og vinklor. bra hode og utrykk. fine ører korrekt bitt. velansett hals og overlinje i fin kondisjon. bra svans. rører seg paralellt. mycket fin og lette steg fra siden med vacker siluett og fin attitude.
Eier

Stine Skaug
Norge

Oppdretter
Berit Lena Grøtterud
Norge

2 EX CK 1945  Kritikk Maxfield Kvicken
5 år. stiligt velkropped hanne i fin kondisjon. korrekt benstumme og tassar. lite platt og kort kryss. vacker hode og utrykk. korrekt bitt. fine små ører. velansatt hals og fin overlinje. i vacker kondisjon . lite høgt ansatt men velboren svans. rører seg med lette steg
Eier

Eleonor Andrén Hansson
Norge

Oppdretter
Madelene Ryberg
Sverige

3 EX 1938  Kritikk Jalessas Excelsior
2 år. ,ycket sunn ung hanne med fin balnse. korrekt tasser of benstumme og vinklor. lote hlgt ansett svans. maskulint hode med vackre øyner ører og korrekt bitt. lite djupskallen. fin hals. og overlinje. i fin kondisjon. rører seg med bra temperament og paralell. bra steg fra siden. lite høgt boren svans
Eier

Lars Tommy Berg
Sverige

Oppdretter
Helena Svanholm Lundgren, Anders Lundgren
Sverige

4 EX 1944  Kritikk Hot Isle Tabasco
3,5 år. velkropped hanne. med fin bentumme og tassar. vakker halsanstening og overlinje. velvinklet bakom. passende frambensvinkler. i fin kondisjon. maskulint hode. lite sterke kinn. vacker øyne og ører. bra bitt. fin svans. rører seg lite løs i fronte. vacker steg fra siden. fin attitude
Eier

Chanett Orre
Norge

Oppdretter
Annika Janson
Sverige

EX 1941  Kritikk Triodames Andante
2 år. velkropped ung hanne i utmerket uskelkondisjon. korrrekt benstumme oig tasssor. vinklar i balanse. bra hals ansetning. lite kort kryss. maksulint hode og utrykk. fine ører bra bitt. ennu lite djupskallen. og nesetparti skal vøre betre fyllt under øynene. høg boren svans. rører seg paralell med fin temperament. passend esteg fra side . lite høy framebsteg.
Eier

Liz Blomsøy
Norge

Oppdretter
Trine Schippers
Norge

EX 1942  Kritikk Cani Velocis Ramazzotti
2 år. ung hanne. med korrekt stpstans. bra benstumme og tassor. vikler i fin blanse. langt hode med bra utrykk ører og bitt. trevligt muskelondisjon. fin velv overlinjen. bra kryss. rører seg lite løs i fronten. mycket bra steg fra siluett med korrekt overlinje.
Eier

Linda Larsen
Norge

Oppdretter
Marianne Wernersen
Norge

EX 1943  Kritikk O Mio Babbino Caro Des Carmauries
2 år. sterk velkropped ung hanne. bra benstumme ogn tassar og vinklar. velutviklet brystjkorg og forbryst, maskuing hode og utrykk. bra bitt og ører. bra hals passende velv overlinjen. i fin kondisjon. rører seg med trevligt temperament og paralell. bra siluett men sal ha betre bakom.
Eier

Siv Wæhle
Norge

Oppdretter
Patrick Carer
Frankrike

VG 1939  Kritikk Rhetsgis Hello Blue Moon
6 år. trevligt hanne med fin str. brystkorg og benstumme, fin hls og lendparti lite for kort kryss og høgt ansett svans. bra hode. og utrykk og bitt. velansette ører. i fin kondisjon. trevligt temperament. lite glad svans. rølrer seg høyeframebnssteg. behøver strammere armbuger. behøver betre rørelse. stilig i stående
Eier

Annelie Dahlbom
Sverige

Oppdretter
Nina Forsberg, Gisela Balz
Sverige

Championklasse Juutilainen, Saija
Plassering Katalog
1 EX CK 4.BHK 1947  Kritikk Siprex Storm
3 år. mycker vacker hanne med fine linjer bra benstumme og tassar. fin lang brystkorg. bra vinkler. utmerket halsansetning og overlinje. vackert langt hode. mørke lyen bra ører. i fin muskelkondisjon. rører seg med vacker siluett og drive. lite løs i fronten.
Eier

Eleonor Andrén Hansson
Norge

Oppdretter
Berit Lena Grøtterud
Norge

2 EX CK 1946  Kritikk Jalessas Do You Love Me
4,5år. velkropped hanne i fin kondisjon. korrekt benstumme. og tassar.. vackeert rundt hode med mørke øyne og fine ører. bra bitt. vel ansett hals. bra overlinje og svans ansetning. rører seg paralellt. mycket fin steg fran siden med fin resning. i fin kondisjon.
Eier

Lars Tommy Berg
Sverige

Oppdretter
Helena Svanholm Lundgren, Anders Lundgren
Sverige

Tisper
Juniorklasse Juutilainen, Saija
Plassering Katalog
1 EX CK 3.BTK 1955  Kritikk Becca
14mnd. mycket vakker jonior med fin balanse. bvelkorpped med fin benstumme. vinklor og tassar. vacker halsamsetning. og velv over linjen og overlinje i fin kondisjon. feminint langt hode. bra øyne og ører og bitt. passende stopp. fin svans. rører seg paralellt. mycket vacker siluette. og herligt lett long drive.
Eier

Kenneth Roland
Norge

Oppdretter
Monica Olsby Rogne
Norge

2 EX CK 4.BTK 1952  Kritikk Xploring Trouble And Strife
9,5 mnd. mycket vacker junoir med fine lange linjer. lovende brystkorg. bra benstumme og tassar. vinklar i balaknse. fin halsinetning. og overlinje og svans. vacker feminint hode. bra øyen og ører og bitt. lette rørelser. ennu lite valpig alpig i fronten. men har mycket vacker siluett og holder sine linjer.
Eier

Bjørg Foss
Norge

Oppdretter
Bjørg Foss
Norge

3 EX 1956  Kritikk Triodames Brexit
11mnd. vcker junior med fine longe linjer. i fin kondijsjon. bra benstumme tassar. bra vinklar. og fin muskelkondisjon. stiligt hals og overlinje.vacket feminint hode, mørke øyne fine små ører. korrekt bitt. i fin kondisjon. fin long svans. litt slarv io frambensrørllsen . mycjet vacker. og siluette og lett drive.
Eier

Tove Mette Gulbrandsen
Norge

Oppdretter
Trine Schippers
Norge

4 EX 1948  Kritikk Gulleiv's Java
1 år. vel utviklt junior med fine linjer bra benstumme og tassor. typsike vinkler i fin balanse.. vel ansett hals bra overlinje. longt feminint hode med bra utrykk bitt og øyne. passende stopp. dfin svans. rører seg paralellt. mycker bra steg fran siden. tilrektlig spenstig kondisjon.
Eier

Anette Fornebo Eliassen
Norge

Oppdretter
Anette Fornebo Eliassen, Eliassen Monica Fornebo
Norge

EX 1951  Kritikk Pendahr Pomp And Circumstance
18mnd. mycket vacker og elegant jonuor. fin str. bvelkropped med bra benstumme. og tassar. vinklar i fin balanse. vackert feninint hode og utrykk. bra bitt. fine ører. fin halsansetning og vackett oerlinje og svans. i fin kondisjon. mycket trevligt temperament. rører seg lite løs i fronten. bra steg fras siden. skal anvende sine hasor litt bedre
Eier

Ingunn Ohrem
Norge

Oppdretter
Ingunn Ohrem, Thorkildsen Hanne
Norge

EX 1954  Kritikk Lucie
15mnd. belkropped tik med fin benstumme. velansett hals lite prant overarm. ellers velvinklet. herligt feminint hode og utrykk. fine ører og korrekt bitt. behøver bedre muskelkondisjon og mindre mage. bra svans. lite høge frambenssteg. bra siluette
Eier

Tone S Brønn
Norge

Oppdretter
Monica Olsby Rogne
Norge

EX 1958  Kritikk Emoticon Pepper Pot
9 mnd. junior med lovende linjer me dbehlver tid t stabilisere. fin benstumme ogtassar passsende vinklor. longt feminint hode. vacker mørke øyne. bra bitt og ører. i herligt muskelkondisjon. trives inte i ringen i dag. fin long svans. behøver tid på å stabilisere. fine lange steg fra siden når hu vil. mycket fine linjer inte ennu ferdig.
Eier

Jessica Bolander
Sverige

Oppdretter
Jessica Bolander
Sverige

EX 1960  Kritikk Allfirdas Jubilé Dragonstone
9 mnd. ,mycket søt jonior. med fine linjer. bra benstumme. og tassar . vinklor i bslnse. fint logt hovud. bra øyen og lrer og bitt. vel ansett hals , ovberlinje i fin kondisjon. lite høynboren svans. ennu lite høge og valpe rørelser men mycket vacjer siluett. behøver tid at stabilisee. med garb myvket fine linjer og rastypisk
Eier

Tina Ingebrigtsen
Norge

Oppdretter
Tina Ingebrigtsen, Ingebrigtsen Tommy
Norge

VG 1949  Kritikk Brilliant Pearl's Easy Peasy
1 år. mycket spenstig. junoir med eegante linjer. lovende long brystkorg. bra benstumme og tassar. ennu jette tynn i fronten. femniminet hode med vacker øyne og ører. bra bitt. litt snipit noseparti. fin svans og overlinje. i fin kondisjon. behøver stabilisere ennu valp i rørelsene. søt temperament
Eier

Gunnar Valton
Norge

Oppdretter
Trine Lokøy Engen
Norge

VG 1950  Kritikk Tinka
14mnd. velrkopped tik. bra benstumme og tassar. herligt humør og utrykk. fine ører. brab bitt. lite brant kryss.eller vinkler i balanse. passende kondisjon. mycket glad temperament. rører seg litt høye steg og skal ha bedre drive fra siden. litt for velv overlinje. behøver tid å stabilisere. lite høgboren svans
Eier

Charlotte Thomassen
Norge

Oppdretter
Monica Olsby Rogne
Norge

VG 1957  Kritikk Emoticon Sweet Pea
9 mnd. junior med herligt str og muskelkondisjon . bra benstumme og lovende brystkorg. fine tassar. longt hode. med bra utrykk. og bitt og ører. noseparti skal vølre betre utfyllt. bra halksansetning. rører seg med lyst. behøver betre drive fran sidan. og rlere seg i dag understilit. utvikler med tid.
Eier

Jessica Bolander
Sverige

Oppdretter
Jessica Bolander
Sverige

VG 1959  Kritikk Brilliant Pearl's Easy Going
1 år. velkropped junior. med bra linjer. korreekt benstume og tasser. vinkler i balanse. herligt halsansetning. og overlinje i fin konisjon. bra hovud og utrykk og bitt. lite sterke kinnbein. fine ører. bra svans. ennu valp i berørlesen. behøver betre reisning fran sidan. i fin muskelkondisjon men behøver bedtre resning.
Eier

Ida-beth Mjølhus
Norge

Oppdretter
Trine Lokøy Engen
Norge

IM Ikke møtt 1953  Kritikk Suna Regens Wiola's Chrystal
Eier

Anna Therese Andersen
Norge

Oppdretter
Christina Hagenes
Norge

Unghundklasse Juutilainen, Saija
Plassering Katalog
1 EX CK 2.BTK R.CERT R.Nordic Cert 1961  Kritikk Cantate Domino Tebaldi
23mnd. mycket vakker ung tik. fine linjer. og velkropped. i fin kondisjon. vinklar i fin balanse og fine tassar. longt feminint hode med vacker øyne og ører. korrekt bitt. utmerket halsansetning, typisk overlinje. fin svans. rører seg paralellt. mycket fin og lett drive fra siden og holde sine linjer perfekt.
Eier

Guro Haaland
Norge

Oppdretter
Guro Haaland
Norge

2 EX CK 1964  Kritikk Pendahr Pomp And Charity
18mnd. velkropped elegant ung tik med fine linjer. fin bentsumme og tasar. lite rak over arm eller velvinklet. bra bitt hode og utrykk. fine ører. passande stopp. i fin kondisjon. fin long svans. røre seg paralellt. vacker drive og siluett. tilrektig sterke hasor. fin overlinje
Eier

Katrine Hodne
Norge

Oppdretter
Ingunn Ohrem, Thorkildsen Hanne
Norge

3 EX 1962  Kritikk Suna Regens Flower's Afrodite
15mnd. velkropped ung tik. vakcer strl og fine linjer. herligt feminint hode med fine ører og øyne. bra bitt. bra hals. typiske vinklor og tassar lite svake mellanhender. fin svans. for høgt frambenssteg. vacker siluett bra passende drive. passende muskelkondisjon . fint emperament
Eier

Bjørg Brenne
Norge

Oppdretter
Christina Hagenes
Norge

4 EX 1963  Kritikk Suna Regens Flower's Artemis
18mnd. velkropped ung tikmed fine lange linjer. bra tassar viknlar og bemnstumme. fin haksanstening. lite flatt overlinje. lite høg ansett svans herligt femining hode fin fine øter og øyne og bitt. røere seg paralellt. med fin resning og temperament. lett drive fran siden .stiiligt helhet
Eier

Monica Olsby Rogne
Norge

Oppdretter
Christina Hagenes
Norge

EX 1967  Kritikk Allfirdas Pippi Langstrømpe
2 år. ung tik med fine linjer. korrekto brystkrog. velutviklet forbryst. bra bemnstumme og tassar og vinkla i fin balanse. vacert femini t hode. bra utrykk og bitt. fine ører. fin long svans. lite trongere bakbensrørelser. bra steg fran siden med fin overlinjen.
Eier

Tina Ingebrigtsen
Norge

Oppdretter
Tina Ingebrigtsen, Ingebrigtsen Tommy
Norge

VG 1965  Kritikk Barolito's Belleville By Ketch
nesten 2 år. belkropped tik med utmrket muskelkondisjon. bra bemnstumme og tassar. fin svans. lite uedelt hode og grov skalle. bra utrykk og bitt og øyne. i dag mycket lød i fronten . behlver bedre rørelser. tevligt konsdisjon
Eier

Tove-merete Lilledal
Norge

Oppdretter
Tove-merete Lilledal
Norge

VG 1966  Kritikk Cayahogas Louises Caya
16mnd. velkropped ung tik. med fin benstumme og tassar. behøver bedre frambensvinkler. bevinklet bakom. bra halsanstening og velv over injen. skal ha strammere muskelkondisjon. longt hode med mørke øyne og fine ører. bra bitt. lite grovskallet. velboren svans. rører seg trangt. og myckent bra fran siden. behøver friare drive. fint temperament
Eier

Arnulf Eliseussen
Norge

Oppdretter
Arnulf Eliseussen
Norge

Åpenklasse Juutilainen, Saija
Plassering Katalog
1 EX CK 1.BTK CERT Nordic Cert BIR 1975  Kritikk Undimoon Ophelia
2 år. mycket vacker ung tik med fine linjer og kondisjon. bra benstumme og tassar. og vinklor. longt feminit hode med bra utrykk og bitt. i fin kondisjon. fin long svans . lette rørleser med fin attitude. mycket vacker siluett og hoder sine linjer perfekt.
Eier

Erja Warell
Sverige

Oppdretter
Erja Warell, Thomas Warell
Sverige

2 EX CK 1979  Kritikk Brilliant Pearl's Crazy Pumpkin
2 år. vcker ung tik. fin str. fine linjer. mycket bra benstumme og tassar. og vinklar. vackert feminint hode ører og øryne. bta bitt., fin halsansetning overlinje. fin kondisjon. vacker svana . mycker fine og paralelle og lette rørelser. pssende rørelser og så i gående
Eier

Trine Lokøy Engen
Norge

Oppdretter
Trine Lokøy Engen
Norge

3 EX 1968  Kritikk Siprex Rally
4 år. vackker tik med in str. og vedkroppet. bra benstumme og tasar. vinkalr i fin benstamme. femini t hode og utrykk. velansette ører. bra bitt. i fin muskelkondisjon. fin svans. mycket vakker overlinje. lite løs i fronten. men har fine steg fra siden
Eier

Heidi Dubourgh Pedersen
Norge

Oppdretter
Berit Lena Grøtterud
Norge

4 EX 1970  Kritikk Triodames A Cappella
2 år. ,mycket vacker velutviklet velbalansert ung tik. fin benstumme tassar og vinklor. vakcer hode. og utrykk. bra bitt. fin eører. i fin kondisjon. mycket vakker svans hals overlinje. holder også oi profil. sunne berørlsser. fint temperament.
Eier

Trine Schippers
Norge

Oppdretter
Trine Schippers
Norge

EX 1969  Kritikk Xploring Covent Garden
2 år. vacker velkropped ung tik med fine linjer., bra benstumme og tassar. stiligt hals. og ørelinjer. lite prant halsinsetning. passende vinklor. feminint hode . fine øyne og ører. bra bitt. i fin muskel kondisjon. lite hlgt ansett svans. røere seg trangt bakom. bra resnin gog overlinje. ska ha litt bede drive. mycket vacker drive
Eier

Bjørg Foss
Norge

Oppdretter
Bjørg Foss
Norge

EX 1971  Kritikk Kathstone's Destined For Allfirda
6 år. elegant og velkropped tik med fine linjer. herligt halls ansetning. og velv over linjen. bra benstumme tassar kg vinklor akkert hode nra øyne og ører og bitt. i fin muskelkondisjon. lite hlgt ansett boren svans. røer seg vel fran siden lite trangt bakom. mycket stiligt helhet
Eier

Tina Ingebrigtsen
Norge

Oppdretter
Stein-ole Kjær, Johansen Kathrine Lesaca
Norge

EX 1974  Kritikk Barolito's Aquaseria By Milan
4 år. elegant og velkropped tik med fine linjer. bra benstumme. vel ansett fin hals. lite høgt ansett svans.- og platt kryss. ellers fin overlinje. elegant hode bra utrykk. bitt og ører.bra vinklar og tassar og benstumme i fin kondisjon. vel boren svans. røre seg paralell. lett drive fra siden. tilrektlig velv over linjen
Eier

Tove-merete Lilledal
Norge

Oppdretter
Tove-merete Lilledal
Norge

EX 1977  Kritikk Triodames Arietta
26mnd. mycker vacker ung tik velkropped fine lange linjer. korrekt benstumme og tassar. vinklor i fin balanse. vacker hode og utrykk. korrrkt bitt finr ører. i fin kondisjon. lite høgt ansett men velboren svans. røere seg paralellt. bra resning og øverlinje. mycker bra drive fra siden med fint temperament.
Eier

Tove Mette Gulbrandsen
Norge

Oppdretter
Trine Schippers
Norge

VG 1972  Kritikk Cayahogas Louises Belladonna
2,5 år. stiligt ung tik skal ha lite lengre linjer. nbra brystkorg passende benstumme og vinkler. fine tassar. bra hals. litt fallende kryss. vacker feminint hide. bra rundt ører og bitt. neseparti skal vre mer utfykt under øgon. behøver betre muskelkondisjon . velboren svams. trange rørllser . passende steglegde fra side
Eier

Karine Molenaar K Riksheim
Norge

Oppdretter
Arnulf Eliseussen
Norge

VG 1976  Kritikk Cani Velocis Alida Vali
2 år. elegant ung tik med passende kropp og benstumme og vinklor. lite smal i fronten. elegeant hode med bra utrykk ører og bitt. velboren lang svans. røere seg med en fin attitude og resning. i dag mycket slarligt i fronten. behøver betre rørelse og strammere hasor. mycker trevligt temperament.
Eier

Nick Edine
Norge

Oppdretter
Marianne Wernersen
Norge

VG 1978  Kritikk Allfirdas Roskva
2 år. ung tik med lovende men kort brystkorg. bra benstumme og tassar. passende vinklar. feminint kangt lode med bra bitt og ører og utrykk. passende muskelkondisjon. lite hlgy ansett og høgboren svans. behøver stabilisere. behøver bedre rørelser fram og bak. mycket fin og lette steg fra siden. fine temperament
Eier

Tina Ingebrigtsen
Norge

Oppdretter
Tina Ingebrigtsen, Ingebrigtsen Tommy
Norge

IM Ikke møtt 1973  Kritikk Isheenas Carpe Diem Baby
Eier

Elin Rødde
Norge

Oppdretter
Elin Rødde, Ingebrigtsen Ole Martin
Norge

Brukshundklasse Juutilainen, Saija
Plassering Katalog
1 VG 1980  Kritikk Kathstone's Can You Spell Tilah
6 år. velkropped. fin benstumme og tassar. i dag står og går litt understelt. bra hode og bitt og utrykk. litt grovskallen. velboren svans. rører seg lite løs i fronten. og trangt bakom . bra svans. drive fran siden skal vøre lettere og fryare. i dag mucket understelt og har for rund overlinje
Eier

Tove-merete Lilledal
Norge

Oppdretter
Stein-ole Kjær, Johansen Kathrine Lesaca
Norge

Championklasse Juutilainen, Saija
Plassering Katalog
1 EX CK 1983  Kritikk Pendahr Prudence
3 år. velkropped tik med fine linjer. høgt hold. bra benstummer og tasser. herligt feminint hode og utrykk. korekt bitt og fint ører. liten høg ansett svans men velborenr,. rører seg paralell. ,mycket vacker drive fran siden. tilrektelig velv over linjen
Eier

Katrine Hodne
Norge

Oppdretter
Ingunn Ohrem, Thorkildsen Hanne
Norge

2 EX CK 1982  Kritikk Siprex Tsunami
3 år. elegant velkropped ung tik. med line linjer. mycket fin benstumme og tasser. vinkler i fin balanse. vackert hode og utrykk. korrekt bitt. og ører. fin halsansetning og overlinje. i fin kondisjon. velboren fin svans. røere seg paralellt. litt trangt bakom og skal ha ,mere drive. direkte velg over linjen. fin temperament.
Eier

Heidi Dubourgh Pedersen
Norge

Oppdretter
Berit Lena Grøtterud
Norge

3 EX CK 1981  Kritikk Rhetsgis Hello Skylark Emoticon
6 år. velkropped tik. med fine longe linjer. korrekt benstumme vinkler og tasser. litt høgt ansett svans. fem int hode og utrykk. bra bitt. fine ører. i fin kondisjion. rører seg med fin attitude. litt høye og korte frambenssteg. bra steg fra siden. passende velv over linjen
Eier

Jessica Bolander
Sverige

Oppdretter
Nina Forsberg, Gisela Balz
Sverige

IM Ikke møtt 1984  Kritikk Siprex Uni
Eier

Therese Susann Walle Andresen
Norge

Oppdretter
Berit Lena Grøtterud
Norge

Valper

Hanner
Tisper
Utviklet av: