FØLG OSS

Registrere ny bruker

Alle kan benytte seg av NKKs «Min side» tjeneste. Denne er gratis, men krever at du er registrert som bruker. Til brukerregistreringen er det kun nødvendig med en e-postadresse.
Du vil så motta en e-post med en link du må trykke på for å fullføre opprettelsen av brukerprofilen. Her vil du bli bedt om å skrive inn navn og passord for din konto.
Har du et medlemsnummer og pin kode vil du få mulighet til å registrere dette.